Tuesday, 21 June 2011

Shiva Panchkari Strotram

Shiva Panchakshari Stotram – Na – Ma – Shi – Va - Ya
Stotra 1:
Nagendra Haaraaya Thrilochanaaya, Bhasmaanga Raagaaya Maheshvaraaya, Nityaaya Suddhaaya Digambaraaya , Tasmai Nakaaraaya Namah Shivaaya
Stotra 2:
Mandaakini Salila Chandana Chaarthitaaya, Nandeesvara Pramatha Naatha Mahesvaraaya, Mandaara Pushpa Vahu Pushpa Supoojitaaya, Tasmai Makaaraaya Namah Shivaaya
Stotra 3:
Shivaaya Gauri Vadana Aravinda , Sooryaaya Dakshaadhvara Naashakaaya, Sree Neelakantaaya Vrisha Dhvajaaya, Tasmai Shikaaraaya Namah Shivaaya
Stotra 4:
Vasishta Kumbhodbhava Gautamaaya, Muneendra Devaarchita Sekharaaya, Chandraarka Vaishvaanara Lochanaaya, Tasmai Vakaaraaya Namah Shivaaya
Stotra 5:
Yajna Swaroopaaya Jataadharaaya, Pinaaka Hasthaaya Sanaatanaaya, Divyaaya Devaaya Digambaraaya, Tasmai Yakaraaya Namah Shivaaya
Panchaaksharam Idam Punyam, Yah Pateth Shiva Sannidhow, Shivaloka Mavaapnothee, Shivena Saha Modate 

No comments:

Post a Comment