Friday, 24 June 2011

SABER MANTRA


|| Mantra to increase sales ||

This mantra is for business class people to increase sales in their business. Chanting this mantra is a way to earn in plenty. Every amavasya you can do this mantra.

||  om bhavar vir tuchela mera khol dukan bikara kar mera
uthai jo dandi bikai jo mal bhavar vir so nahi jaya ||

|| Mantra for Eye strain or pain ||

This mantra is a must for everybody using the computer.
Eyestrain is a common thing now a days .Jap of this mantra will eliminate eyestrain. and give relief to your eyes.

| om namo rama ka dhanush lakshman ka ban |
|| aankh dard kare to lakshman kumar ki aan ||

|| Mantra for headache (migraine) ||

This mantra is a must for everybody using the computer.
Headache is a common thing now a days .Jap of this mantra will eliminate headache. and give relief to your head and eyes.

| van me vyahi anjani kachche fool khaye |
|| hak mari hanumanta ne ees pind ne aadha shishi utar jaye ||


|| mantra for all kinds of diseases ||

This is a kind of all in one mantra. Especially useful when a person is suffering from a malady of illnesses.

||  van me baithi vanari anjani jayo hanumanta,
 bala damaru vyahi bilai
aankh ko pida
chawrasi bai bali bali bhasma ho jaye
pake n fute
pida kare to gorakh jati raksha kare
guru ki shakti
meri bhakti furo mantra vacha ||


|| Mantra for removing all Spirit effects ||

This is a special mantra ,for those who are under the effects of evil and bad spirits.Jap of this mantra will eleminate the spirit effect .

|| om namo deep mohe deep jage pawan chale
pani chale shakini bhoot chale pret chale
naw so ninnyanbe nadi chale
hanuman vir ki shakti meri bhakti furo mantra vacha ||


|| Mantra for removing Spirit effect for children ||

This is  a special mantra to remove ,all the the bad spirit effect on children's.

|| om kala bhairav kapili jata rat din khele chopata
kala bhasma musan jehi mangu tehi pakari aan
dankini shakhini patt sihari jarakh chadati gorakh
chodi chodi re papini balak paraya gorakh  nath ka paravana aaya  ||


|| Mantra to remove Evil eye ||

This mantra is specially used ,when a person is facing problems ,due to evil eye and life gets difficult. Jap of this mantra eliminates the evil eye.

||  om namo satyanam aadesh guru ko
om namo najar jaha par pir n jani bole chhal so amrut vani
kaho nagar kaha te aai jaha ki thhor tohi kawn batai
kawn jat teri kaha thham kisaki beti kaha tero nam
kaha udi kaha ki jaya jaisi hoi sunauaaya
telan tamolan chuhadi chamari kayathani khatharani kumhari
mahat rani raja ki rani jako dosh tahi sir par pade
jahar pir najar se rakha kare meri bhakti guru ki shakti
furo mantra ishwari vacha ||

|| Mantra to ease pain from piles ||

This mantra is useful. to ease pain from piles and gives relief from pain associated from it's

|| om kaka kata krori karta
om karata se hoy yarasana dash hunsh prakate khoni vadi bavasir n hoya
mantra jaan ke n batave dvadash bramha hatya ka pap hoya
lakh jap kare to usake vansh me n hoya
shabd sancha pind kacha
hanuman ka mantra sancha
furo mantra ishwari vacha ||

|| Mantra to ease breast pain for ladies ||

This is for ladies to ease breast pain and give relief from the pain.

|| om van me jai anjani jin jaya hanumanta
sajja ravadha dhakiya sab ho gaya bhasmanta ||

|| Mantra to ease boils in armpit ||

This mantra is to ease pain due to boils in the armpit. Regular chanting of the mantra will ease the pain.


|| om namo kakhalai bhari talai jaha baitha hanumanta aai
pake n fute chale n pida raksha kare hanumanta vir  duhai gorakh nath ki
shabd shncha pinda kancha ishwari mantra vach
satyanam aadesh guru ko  ||


|| Mantra to ease Scorpions sting ||

This mantra will ease the pain of  scorpion's sting .Jap by sadhaks will provide relief from pain.


|| om  namo nadi nadi naw so bahattar so kotha chale aagadi
dige n kotha chale n nadi raksha kare jati
hanumanta ki aan meri bhakti guru ki shakti furo mantra ishwari vacha  ||


|| Mantra to ease jaundice ||

This  mantra is to ease pain from people effected by jaundice. This is very useful and simple to chant and was used in olden times before medicine was discovered.


|| om namo vir betal asaral
nar kahe tu dev khadi tu vadi
piliya ku bhidati kare jhare piliya rahe n ek nishan
jo kahi rah jaye hanumanta ki aan
meri bhakti guru ki shakti furo mantra vacha  ||

|| Lakshmi Mantra ||

This mantra is to be chanted when ,a person wants fruitful results in his life, Laxmiji is the Goddess of wealth .To be worshipped in daily prayers too.
|| om mahalakshmeya namaha ||
|| om reem mahalakshmeya namaha ||

|| Saraswati Mantra ||


|| om aing sarasvate namaha ||
|| om hleem aing hleem sarasvatey namaha ||
|| om hleem vedamatrubhyaha namaha ||
|| om aing namaha ||
|| om aing kleem sowha ||
|| om aing ham aing ham vad vad svaha ||


|| Vagishwari mantra ||


|| aing kleem sowha vad vad vagvadini svaha ||

|| Vidya Gopal mantra ||


|| om aing lkeem krushnay hleem govinday shreem gopijan vallbhay svaha sowha ||
No comments:

Post a Comment