Friday, 24 June 2011

Aath Shri Sai Choutice Vikhyatey


Aath Shri Sai Choutice Vikhyatey
Doha
Shri Kul Devi Sharda, Bando Charan Paakhar |
Varno Shirdi Sai Yash, Riddhi-Siddhi Daatar||

Kakaa kahey kalyug jag karey | Sainath Shub Laabh hain merey ||
Khakhaa deekh Khaparde Dhukhiyaa | Pir Hari Kar Dinha Sukhiyaa ||
Gagaa Gehun Sung Heyjaa Piseye | Karee Neem Kar Dayee Misree Si ||
Ghaghaa Ghor Van Bhaag Aayaali | Sai Darsh Kar Mukti Paali ||
Chachaa Chnichinikar Ki Chikoti | Maatu Sai Ney Preet Aangoti ||
Chachaa Chaach voh Cup Bhar Pyari | Bhakth Pilaa Takdeer Savaari ||
Jajaa Kamner Ki Leela | Tangaa Aaru Kshatri Rowbilaa ||
Jhajha jhapti Grah Dashaa Nivaarey | Kaaj Sai Maharaj Saaarey ||
Tataa Taar Tamrail Udeyle | Mandir Masjid Bharey Ujjelay ||
Thatha Thahar Satkaa Centaarey| Jharthi Daulat Tarey Na Taarey ||
Dadaa Door Sai Sey Bandhi | Gharee Sakay Na Maya Aandhi ||
Dhadha Dhank Lo Aan Gareebi | Rishta Aisaa Jhohd Kareebi ||
Tataa Lekhey Tendulkar Sapnaa | Sanshay Tuttia Mitti Kalpanaa ||
Thatha Dev Thanay Kay Kahatay | Santh Daan dey Laabh Main Rahathey ||
Dadaa Daas Bhaye Damu Anna | Vanchit Phal Paa Huye Prasanna ||
DhaDha Dhumal Vakeel Sayaney | Sai Swaroop Turanth Pahachaney ||
Nanaa Noolkar Eshwar Mana | Ambedkar Jyothiesh Jaana ||
Papaa Prem Ki Barsaa Kartey | Sadha Bhakth Ki Jholi Bharthey ||
Pha phaa Phakiri Appa Ghar Dhaye | Leth Dhakshinaa kasht Mitaye ||
Babaa Brahm Avtaari BABA | Shirdi Karde Kaashi Kabaa ||
BhaBhaa Bhaye Bhimaaji Charchit | Sab Sai Per Kiyaa Samarpith ||
Mamaa Manorath Phale Sabhi Key | Maan Kram Vacha Sumrat hekay ||
Raraa Raam bala beyhali | Tatya Mruthyu Sai ne Taali ||
Lalaa Lidh Kay Goley Bhaye | Chipkaliyon Kay Haal Sunaaye ||
Vavaa Vadiyaa Bhagay Saraahey | Kath Ghuptheshwar Shree Yash Chahey ||
Shashaa Shayan ka Thakhtha Pyaraa | Chindi Jhalar Sajay Nyaraa ||
Sasaa Sai Sai Jo Dhayvey | Sankat Mitey Sukhi Ho jaavey ||
Hahaa Haath Handi Jab Dhinhey | Varjith Bhogya Kelkar Chinhey ||
Kshakshaa Ksheer Saagar Ki Gaatha | Thumhey Sunaau Jhokakey mathaa ||
Thrathraa Thrahee Thrayambak Sai | Rakho Laaj Aayaa Sharnaayi ||
A aaa Aas Vishvaas Drudaaye | Adbhuth Roop Svaroop Dhikhayee ||
Eee Eesh Har Vipath Haregaa | Allah maalik Theekh karegaa ||
Ooo Opadhi hemadpant Ki | Phal Gayee Banee Sidh Santh Ki ||
Aa Aae Avamasthu Kah Boley | Arth Sidhi Darwajjaa Kholey ||

Prem Saburi Samarpan, Aru Shradha Sadbhav |
Jaanu Nahi Phirbhi Chahun, Sai Krupaa Prabhav ||
Nithya Niyam Se Prath Uteh, Paath Karey Chautice |
Sukh Sampathi Nish Dhin Badey, Miley Sai Ashish ||

||Ethi Shri Sai Chautice Gupteshwar Dwaraka Virchith Sampoorn

No comments:

Post a Comment