Monday, 4 July 2011

Dhanvantari MantrasWho does not wish to have good health? I guess all of us want to be hail and hearty and without diseases. In order to have good health Lord Dhanwantari have to be appeased using his Mantras. These are also excellent mantras to be practiced by healers, ayurvedic practitioners and those in the Medicinal field.

Short Mantras of Lord Dhanvantri
Om Dhanvantaraye Namah
Om Shri Dhanvantre Namah

Dhanwantri Maha Mantra
"Om Namo Bhagavate
Maha Sudharshana
Vasudevaya Dhanvantaraye;
Amrutha Kalasa Hasthaaya
Sarva Bhaya Vinasaya
Sarva Roka Nivaranaya
Thri Lokya Pathaye
Thri Lokya Nithaye
Sri Maha Vishnu Swarupa
Sri Dhanvantri Swarupa
Sri Sri Sri
Aoushata Chakra Narayana Swaha"

Dhanwantari Gayatri Mantras
"Om tat purushaaya vidmahae
Amritha kalasa hastaaya dheemahi
Tanno Dhanvantri prasodayaat"

"Om aadivaidhyaaya vidmahae
Arogya anugrahaaya dheemahi
Tanno dhanvantri prasodayaat"

Read More on Lord Dhanvantari

No comments:

Post a Comment